S využitím dlouholetých zkušeností se ve své činnosti zaměřujeme na poskytování komplexních služeb
v oblasti marketingu, sponzoringu a reklamy, zejména v souvislosti s organizací sportovních projektů.

Partnerům zajišťujeme reklamní a mediální prezentaci v rámci realizovaných projektů.

Produkční zajištění společensko–sportovních podniků na klíč.

CYKLISTIKA JAKO ŽIVOTNÍ STYL

Cyklistika je nejoblíbenější a jednoznačně nejčastěji provozovaný sport v ČR. Denně nebo občas usedá na
kolo více než 1,5 milionu obyvatel. Ročně se v České republice prodává cca 300–400 tisíc bicyklů a je jisté,
že cyklistický trh spolu s ostatními doplňky tvoří jedno z finančně nejzajímavějších sportovních odvětví.

Cyklistika je sport opravdu pro všechny věkové kategorie. Neznečišťuje ovzduší a nedělá skoro žádný hluk.

Nás cyklistika baví, a proto připravujeme takové akce, kde jí prezentujeme ve své divácky a sportovně
nejzajímavější podobě.

Přidejte se k nám!

Česká sportovní a marketingová spol. s r.o., Čs. armády 828/34, 160 00 Praha 6, info@csam.cz